Mobile: 042-833352 | LineID : bomzaa007, kinniez   |
โปรแกรมทัวร์ลาว

โปรแกรมทัวร์ เวียงจันทน์-วังเวียง-หลวงพระบาง (4 วัน 3 คืน) (รับ-ส่ง) สนามบินอุดรธานี

ประเทศ : ลาว

ระยะเวลา : 4วัน 3คืน

สายการบิน : Air Asia (FD)

รหัสทัวร์ : F-UD-VT-VV-LPB-4D3N

ราคาเริ่มต้น : 11,900

โปรแกรมทัวร์

เวียงจันทน์-วังเวียง-หลวงพระบาง(4 วัน3 คืน)

 (รับ-ส่ง) สนามบินอุดรธานี

 

วันแรกของการเดินทาง

07.00 น. ทีมงานเอ็น.บี ฮอลิเดย์ทัวร์ รอต้อนรับคณะทัวร์ที่ สนามบินอุดรธานี เที่ยวบินที่......

08.00 น. จากนั้นเดินทางมายัง ด่านพรมแดน จังหวัดหนองคาย-เวียงจันทน์(ผ่านพิธี เข้า-ออกเมือง)

10.00 น. ช่วงเช้า พาท่านเที่ยวชม พระธาตุหลวงเวียงจันทน์,อานุสาวรีย์ประตูชัย

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารแม่ของ

13.00 น. ช่วงบ่าย ออกเดินทางสู่เมืองวังเวียง (กุ้ยหลินแห่งเมืองลาว)

17.00 น. เดินทางถึงวังเวียงในตอนเย็น พาท่าน ล่องเรือน้ำซอง(ชมวิวภูเขาหินปูน และ วิถีชีวิตชาววังเวียง)

19.00 น. รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหารนางบด หลังอาหารเย็นเดินเที่ยวชมเมืองวังเวียงในยามค่ำ

20.00 น. เข้าเช็คอินที่พัก โรงแรม ......(พักผ่อนตามอัธยาศัย)

 

วันที่สองของการเดินทาง

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม ที่พัก

08.00 น. ช่วงเช้า พาท่านเที่ยวชม ถ้ำจัง(ถ้ำหินงอก-หินย้อย) จากนั้นออกเดินทางสู่หลวงพระบาง

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารภูคูนเพียงฟ้า(จุดชมวิวที่สวยที่สุดในประเทศลาว)

13.00 น. ช่วงบ่าย ออกเดินทางสู่ เมืองหลวงพระบาง (เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรม)

16.00 น. เดินทางถึงหลวงพระบางในตอนเย็น พาท่าน เที่ยวชม และ นมัสการพระธาตุภูศรี

18.00 น. รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหารเทพบุบผาหลังอาหาร เที่ยวชมตลาดค่ำหลวงพระบาง

20.00 น. เข้าเช็คอินที่พัก โรงแรม ...... (พักผ่อนตามอัธยาศัย)

 

 

 

 

 

 

 

วันที่สามของการเดินทาง

05.00 น. ตื่นแต่เช้าตู่ ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 200-300 รูป, เที่ยวชมตลาดเช้าหลวงพระบาง

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม ที่พัก

08.00 น. พาท่านเที่ยว พิพิธภัณฑ์ พระราชวังเก่า, วัดเชียงทอง, วิชุนราช (พระธาตุหมากโม), ล่องเรือน้ำโขงไปชมถ้ำติ่ง

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน บนเรือล่องแม่น้ำโขง(บรรยากาศดีสุดๆ)

13.00 น. ช่วงบ่าย เที่ยวชม บ้านช่างไห, บ้านผานม,น้ำตกกวางซี

16.00 น. รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหารวิชุน

18.00 น. เข้าที่พัก โรงแรม ...... (พักผ่อนตามอัธยาศัย)

 

วันที่สี่ของการเดินทาง

05.00 น. ตื่นแต่เช้าตรู่ พาท่านออกเดินทางกลับ

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ร้านอาหารกิ่วกะจำ

08.30 น. หลังอาหารเช้า ออกเดินทางต่อเพื่อมุ่งหน้าสู่เมืองเวียงจันทน์ (เมืองหลวงของลาว)

11.00 น. แวะให้ท่านได้ รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารภูอ่างคำ (หลังอาหารเดินทางต่อ)

15.30 น. เดินทางถึง ด่านพรมแดน เวียงจันทน์-หนองคาย (ช๊อปปิ้งดิวตี้ฟรี) จากนั้นข้ามด่านมายังฝั่งไทย แบบวีไอพี

16.00 น. จากนั้นพาท่านเดินทางไปยังสนามบินอุดรธานี

17.30 น. คณะเดินทางถึง สนามบินอุดรธานี ส่งคณะที่สนามบิน เพื่อเดินทางกลับ เที่ยวบินที่......


เมื่อ 08 / 11 / 2562, อ่าน 216 ครั้ง
แบบฟอร์มการจองทัวร์

กรุณากรอข้อมูลผ่านทางแบบฟอร์มด้านล่างให้ถูกต้องครบถ้วน เพื่อการตอบกลับที่รวดเร็ว

จองทัวร์ => โปรแกรมทัวร์ เวียงจันทน์-วังเวียง-หลวงพระบาง (4 วัน 3 คืน) (รับ-ส่ง) สนามบินอุดรธานี

ชื่อ - นามสกุล * :

อีเมล * :

เบอร์โทรศัพท์ * :

รายละเอียด * :

จำนวนผู้เดินทาง * :
ผู้ใหญ่
เด็ก

Change Picture เปลี่ยนรูปภาพ

คำตอบ * :


Back to Top


เอ็น.บี.ฮอลิเดย์ ทัวร์ จังหวัดเลย บริการนำเที่ยว สำรองห้องพัก บริการรถเช่า จองตั๋วเครื่องบิน

เลขที่ 387 หมู่ 1 ถ.เจริญรัฐ ต.นาอาน อ.เมืองเลย จ.เลย 4200

โทร/แฟกซ์ 042-870716 มือถือ. 061-7195459

E-mail : kritchanat007@hotmail.com , ID LINE : bomzaa007
FB: www.facebook.com/nbholidaytour/ติดตามเราได้ที่© 2016 - เอ็น.บี.ฮอลิเดย์ ทัวร์ จังหวัดเลย.

Design by Showlnw.com