Mobile: 042-833352 | LineID : bomzaa007, kinniez   |
โปรแกรมทัวร์ลาว

โปรแกรมทัวร์ ห้วยโก๋น-ไชยะบูรี-หลวงพระบาง (3 วัน 2 คืน) (รับ) - (ส่ง) พรมแดน ห้วยโก๋น (จ.น่าน) - น้ำเงิน (ไชยะบูรี)

ประเทศ : ลาว

ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน

สายการบิน : Air Asia (FD)

รหัสทัวร์ : CODE HK-XBR-LPB-3D2N

ราคาเริ่มต้น : 12,800


โปรแกรมทัวร์

ห้วยโก๋น-ไชยะบูรี-หลวงพระบาง(3 วัน 2 คืน)

(รับ) - (ส่ง) พรมแดน ห้วยโก๋น (จ.น่าน) - น้ำเงิน (ไชยะบูรี)

 

วันแรกของการเดินทาง

07.30 น. ทีมงานเอ็น.บี ฮอลิเดย์ทัวร์ รอต้อนรับคณะทัวร์ที่ หน้าด่าน ตม.ห้วยโก๋น (จ. น่าน)-น้ำเงิน (ไชยะบุรี) แบบวีไอพี, จากนั้นเดินทางสู่ท่าเรือปากห้วยแคน, พาท่านล่องเรือแม่น้ำโขงมุ่งสู่เมืองหลวงพระบาง

12.00 น. รับประทาน อาหารกลางวัน แบบบุ๊บเฟ่ บนเรือ (บรรยากาศดีสุดๆ)

15.00 น. ช่วงบ่าย ระหว่างทางเราจะแวะเที่ยว ถ้ำติ่ง,บ้านช่างไห, จากนั้นล่องเรือต่อมายัง ท่าเรือหลวงพระบาง

18.00 น. ช่วงเย็น เดินทางถึง ท่าเรือหลวงพระบาง จากนั้นพาท่านเข้าเช็กอิน โรงแรม ...... ระดับ

19.00 น. รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหารเทพบุบผา (หลังอาหาร พาท่าน เที่ยวชม ตลาดค่ำหลวงพระบาง)

20.00 น. เข้าที่พัก โรงแรม ...... (พักผ่อนตามอัธยาศัย)

วันที่สองของการเดินทาง

05.00 น. ตื่นแต่เช้าตรู่ ตักบาตรพระสงฆ์ 200 รูป, ชมตลาดเช้าหลวงพระบาง

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม ที่พัก

08.00 น. ช่วงเช้า พาท่านเที่ยวชม วัดใหม่สุวรรณภูมาราม,พิพิธภัณฑ์ พระราชวังเก่า, วัดวิชุนราช (พระธาตุหมากโม)

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ร้านอาหารปิ้งไก่แซ๊บ(หลวงพระบาง)

13.00 น. ช่วงบ่าย เที่ยวชม วัดเชียงทอง, หมู่บ้านผานม,น้ำตกกวางซี

17.00 น. รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหารวิชุน

18.00 น. เข้าที่พัก โรงแรม ...... (พักผ่อนตามอัธยาศัย)

วันที่สามของการเดินทาง

05.00 น. เดินทางสู่ท่าเรือหลวงพระบาง ลงเรือเพื่อเดินทางกลับ

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าบนเรือ (อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัยบนเรือ ใช้เวลาประมาณ 6-7 ชั่วโมง)

12.00 น. รับประทาน อาหารกลางวัน แบบบุ๊บเฟ่ บนเรือ (บรรยากาศดีสุดๆ)

15.00 น. ช่วงบ่าย เดินทางถึง ด่าน ตม.น้ำเงิน แขวงไชยะบุรี

16.00 น. ผ่านพิธีการตรวจคน เข้า-ออก เมือง จากนั้นส่งคณะทัวร์ข้ามมายังฝั่งไทย (พรมแดนห้วยโก๋น) แบบวีไอพี


เมื่อ 08 / 11 / 2562, อ่าน 261 ครั้ง
แบบฟอร์มการจองทัวร์

กรุณากรอข้อมูลผ่านทางแบบฟอร์มด้านล่างให้ถูกต้องครบถ้วน เพื่อการตอบกลับที่รวดเร็ว

จองทัวร์ => โปรแกรมทัวร์ ห้วยโก๋น-ไชยะบูรี-หลวงพระบาง (3 วัน 2 คืน) (รับ) - (ส่ง) พรมแดน ห้วยโก๋น (จ.น่าน) - น้ำเงิน (ไชยะบูรี)

ชื่อ - นามสกุล * :

อีเมล * :

เบอร์โทรศัพท์ * :

รายละเอียด * :

จำนวนผู้เดินทาง * :
ผู้ใหญ่
เด็ก

Change Picture เปลี่ยนรูปภาพ

คำตอบ * :


Back to Top


เอ็น.บี.ฮอลิเดย์ ทัวร์ จังหวัดเลย บริการนำเที่ยว สำรองห้องพัก บริการรถเช่า จองตั๋วเครื่องบิน

เลขที่ 387 หมู่ 1 ถ.เจริญรัฐ ต.นาอาน อ.เมืองเลย จ.เลย 4200

โทร/แฟกซ์ 042-870716 มือถือ. 061-7195459

E-mail : kritchanat007@hotmail.com , ID LINE : bomzaa007
FB: www.facebook.com/nbholidaytour/ติดตามเราได้ที่© 2016 - เอ็น.บี.ฮอลิเดย์ ทัวร์ จังหวัดเลย.

Design by Showlnw.com