Mobile: 042-833352 | LineID : bomzaa007, kinniez   |
โปรแกรมทัวร์ลาว

โปรแกรมทัวร์ ภูดู่-ไชยะบูรี-หลวงพระบาง (3 วัน 2 คืน) (รับ) - (ส่ง) พรมแดน ภูดู่ (จ.อุตรดิตถ์) - ผาแก้ว (ไชยะบูรี)

ประเทศ : ลาว

ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน

สายการบิน : Air Asia (FD)

รหัสทัวร์ : CODE PD-XBR-LPB-3D2N

ราคาเริ่มต้น : 11,700

โปรแกรมทัวร์

ภูดู่-ไชยะบูรี-หลวงพระบาง(3 วัน 2 คืน)

(รับ) - (ส่ง) พรมแดน ภูดู่ (จ.อุตรดิตถ์) - ผาแก้ว (ไชยะบูรี)

 

วันแรกของการเดินทาง

07.30 น. ทีมงานเอ็น.บี ฮอลิเดย์ทัวร์ รอต้อนรับคณะทัวร์ที่ หน้าด่าน ตม.ภูดู่ (อุตรดิตถ์) - ผาแก้ว (เมืองปากลาย) ไชยะบูรี

08.00 น. ผ่านพิธีการ เข้า-ออกเมือง ณ ตม.ภูดู่ (อุตรดิตถ์) - ผาแก้ว (เมืองปากลาย) ไชยะบูรี

09.00 น. จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองหลวงพระบาง

12.00 น. ระหว่างทาง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร......(ในตัวเมืองไชยะบูรี)

15.00 น. ก่อนเข้าตัวเมืองหลวงพระบาง พาท่านไปเที่ยวชมน้ำตกตาดกวางซี

18.00 น. ถึงตัวเมืองหลวงพระบาง รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหารเทพบุบผา

20.00 น. เข้าเช็คอินที่พัก โรงแรม ......(พักผ่อนตามอัธยาศัย)

วันที่สองของการเดินทาง

05.00 น. ตื่นแต่เช้าตรู่ ตักบาตรพระสงฆ์ 200 รูป, ชมตลาดเช้าหลวงพระบาง

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม ที่พัก

08.00 น. ช่วงเช้า พาท่านเที่ยวชม วัดวิชุนราช(พระธาตุหมากโม)

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ร้านอาหารปิ้งไก่แซ๊บ(หลวงพระบาง)

13.00 น. ช่วงบ่าย เที่ยวชม วัดเชียงทอง, หมู่บ้านช่างไห,พิพิธภัณฑ์ พระราชวังเก่า, พระธาตุภูศรี

17.00 น. รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหารวิชุนหลังอาหาร เที่ยวชม ตลาดค่ำหลวงพระบาง

18.00 น. เข้าที่พัก โรงแรม ...... (พักผ่อนตามอัธยาศัย)

วันที่สามของการเดินทาง

06.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม ที่พัก

07.00 น. ช่วงเช้า พาท่านเที่ยวชม หมู่บ้านผานม

08.00 น. เดินทางกลับ ทางเดิม (ใช้เวลาประมาณ 6 ชั่วโมง)

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร......(ในตัวเมืองไชยะบูรี)

15.00 น. ช่วงบ่าย เดินทางถึง ด่าน ตม.ผาแก้ว เมืองปากลาย แขวงไชยะบุรี

16.00 น. ผ่านพิธีการตรวจคน เข้า-ออก เมือง จากนั้นส่งคณะทัวร์ข้ามมายังฝั่งไทย (พรมแดนภูดู่) แบบวีไอพี


เมื่อ 08 / 11 / 2562, อ่าน 237 ครั้ง
แบบฟอร์มการจองทัวร์

กรุณากรอข้อมูลผ่านทางแบบฟอร์มด้านล่างให้ถูกต้องครบถ้วน เพื่อการตอบกลับที่รวดเร็ว

จองทัวร์ => โปรแกรมทัวร์ ภูดู่-ไชยะบูรี-หลวงพระบาง (3 วัน 2 คืน) (รับ) - (ส่ง) พรมแดน ภูดู่ (จ.อุตรดิตถ์) - ผาแก้ว (ไชยะบูรี)

ชื่อ - นามสกุล * :

อีเมล * :

เบอร์โทรศัพท์ * :

รายละเอียด * :

จำนวนผู้เดินทาง * :
ผู้ใหญ่
เด็ก

Change Picture เปลี่ยนรูปภาพ

คำตอบ * :


Back to Top


เอ็น.บี.ฮอลิเดย์ ทัวร์ จังหวัดเลย บริการนำเที่ยว สำรองห้องพัก บริการรถเช่า จองตั๋วเครื่องบิน

เลขที่ 387 หมู่ 1 ถ.เจริญรัฐ ต.นาอาน อ.เมืองเลย จ.เลย 4200

โทร/แฟกซ์ 042-870716 มือถือ. 061-7195459

E-mail : kritchanat007@hotmail.com , ID LINE : bomzaa007
FB: www.facebook.com/nbholidaytour/ติดตามเราได้ที่© 2016 - เอ็น.บี.ฮอลิเดย์ ทัวร์ จังหวัดเลย.

Design by Showlnw.com