Mobile: 042-833352 | LineID : bomzaa007, kinniez   |
โปรแกรมทัว์ไต้หวัน

 • PROTAIWAN BEAUTIFUL Countdown 4วัน3คืน

  ประเทศ : ไต้หวัน

  ระยะเวลา : 4วัน 3คืน

  สายการบิน : Vietjet Air (VZ)

  รหัสทัวร์ : PTWNY30-VZ

  ราคาเริ่มต้น : 22,999.-

  ไฮไลท์ ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทราเที่ยวหมู่บ้านสายรุ้ง/วัดหลงซาน ถ่ายรูปชิคๆคูลๆช้อปปิ้ง 3 night market ไต้หวันสไตล์พิเศษ!! ชิมลองเมนูสุกี้ชาบู/ปลาประธานาธิบดีCountdown ที่ไทเปอย่างเฟี้ยวของไต้หวันหมู่บ้านปีศาจซีโถวแถมฟรี!!! กระเป๋าช้อปปิ้งสุดเก๋พับเก็บได้จุของได้เยอะ

  รายละเอียด   ดาวน์โหลด   จองทัวร์

 • PROTAIWAN WONDERFUL Countdown 4วัน3คืน

  ประเทศ : ไต้หวัน

  ระยะเวลา : 4วัน 3คืน

  สายการบิน : Vietjet Air (VZ)

  รหัสทัวร์ : PTWNY29-VZ

  ราคาเริ่มต้น : 22,999.-

  ไฮไลท์ ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทราเที่ยวหมู่บ้านสายรุ้ง ถ่ายรูปชิคๆคูลๆช้อปปิ้ง 3 night market ไต้หวันสไตล์พิเศษ!! ชิมลองเมนูสุกี้ชาบูถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 แลนด์มาร์คไต้หวันนั่งรถไฟโบราณ ณ อุทยานอาลีซานแถมฟรี!!! กระเป๋าช้อปปิ้งสุดเก๋พับเก็บได้จุของได้เยอะCountdown HAPPY NEW YEAR 2020

  รายละเอียด   ดาวน์โหลด   จองทัวร์

 • เชียงใหม่บินตรง ไต้หวัน OHO Taipei 3 วัน 2 คืน BY (FD)

  ประเทศ : ไต้หวัน

  ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน

  สายการบิน : Thai AirAsia

  รหัสทัวร์ : GQ1CNXTPE-FD007

  ราคาเริ่มต้น : 13,900.-

  อุทยานเย๋หลิ่ว | หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น | ถ่ายรูปคู่ตึก TAIPEI 101 | ช้อปปิ้งซีเหมินติง | เมนูพิเศษ สุกี้ไต้หวัน | น้ำหนักกระเป๋าท่านละ 20 กก. | บริการอาหารบนเครื่องทั้งไปและกลับ

  รายละเอียด   ดาวน์โหลด   จองทัวร์

 • ไต้หวัน อาลีซัน สุริยันจันทรา 5 วัน 3 คืน BY (XW)

  ประเทศ : ไต้หวัน

  ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน

  สายการบิน : NokScoot

  รหัสทัวร์ : GQ1TPE-XW004

  ราคาเริ่มต้น : 13,888.-

  นั่งรถไฟโบราณชมป่าสนพันปี ณ อุทยานอาลีซัน | ตึกไทเป101 | วัดหลงซาน | ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา | วัดพระถังซัมจั๋ง | อนุสรณ์เจียงไคเช็ค | ช้อปปิ้งซีหมินติง | ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต

  รายละเอียด   ดาวน์โหลด   จองทัวร์

 • TAIWAN SAY HI ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5 วัน 3 คืน BY (XW)

  ประเทศ : ไต้หวัน

  ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน

  สายการบิน : NokScoot

  รหัสทัวร์ : GQ1TPE-XW005

  ราคาเริ่มต้น : 12,888.-

  ตึกไทเป101 | วัดหลงซาน | ขอพรความรัก ณ วัดเสียไห่เฉิงหวง | ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา | อนุสรณ์เจียงไคเช็ค | ช้อปปิ้งซีเหมินติง | ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต | ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต

  รายละเอียด   ดาวน์โหลด   จองทัวร์

 • ไต้หวัน เซลฟี่..ไทเป ทะเลสาบสุริยัน จันทรา 4 วัน 2 คืน BY (XW)

  ประเทศ : ไต้หวัน

  ระยะเวลา : 4 วัน 2 คืน

  สายการบิน : NokScoot

  รหัสทัวร์ : GQ1TPE-XW006

  ราคาเริ่มต้น : 9,999.-

  ทะเลสาบสุริยัน จันทรา | วัดเหวินหวู่ | หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น | เย๋หลิ่ว | ตึกไทเป 101 | ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต

  รายละเอียด   ดาวน์โหลด   จองทัวร์

 • เชียงใหม่บินตรง ไต้หวัน OHO Taipei 3 วัน 2 คืน BY (FD)

  ประเทศ : ใต้หวัน

  ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน

  สายการบิน : Thai AirAsia

  รหัสทัวร์ : GQ1CNXTPE-FD007

  ราคาเริ่มต้น : 13,900

  ไฮไลท์ทัวร์ Highlight  อุทยานเย๋หลิ่ว | หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น | ถ่ายรูปคู่ตึก TAIPEI 101 | ช้อปปิ้งซีเหมินติง | เมนูพิเศษ สุกี้ไต้หวัน | น้ำหนักกระเป๋าท่านละ 20 กก. | บริการอาหารบนเครื่องทั้งไปและกลับ

  รายละเอียด   ดาวน์โหลด   จองทัวร์

 • ไต้หวัน-ไทจง-อุทยานอาลีซาน-สุริยันจันทรา 4 วัน 3 คืน

  ประเทศ : ไต้หวัน

  ระยะเวลา : 4วัน 3คืน

  สายการบิน : Vietjet Air (VZ)

  รหัสทัวร์ : PTW13-VZ

  ราคาเริ่มต้น : 13,900.-

  ไฮไลท์ วันที่ 1ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ไทจง – หมู่บ้านสายรุ้งวันที่2อุทยานแห่งชาติอาลีซาน-นั่งรถไฟ-ร้านชา-หมู่บ้านHNOKI เหวินฮวาไนท์ มาร์เก็ต-ไทจงวันที่3ศูนย์สร้อยสุขภาพ(เจอมาเนี่ยม)-ทะเลสาบสุริยันจันทรา-Xiangshan visitor center -วัดเหวินหวู่-ฟงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ตวันที่ 4National Taichong Theater -ร้านพายสัปปะรด-ไทจง-กรุงเทพ

  รายละเอียด   ดาวน์โหลด   จองทัวร์

 • เชียงใหม่บินตรง ไต้หวัน สะพานแห่งความรักตั้นสุ่ย 5 วัน 4 คืน BY (FD)

  ประเทศ : ไต้หวัน

  ระยะเวลา : 5 วัน 4 คืน

  สายการบิน : สายการบิน : Thai AirAsia

  รหัสทัวร์ : GQ1CNXTPE-FD008

  ราคาเริ่มต้น : 18,888

  ไฮไลท์ทัวร์ Highlight  สะพานแห่งความรักตั้นสุ่ย | ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา | หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น | ถ่ายรูปคู่ ตึก TAIPEI 101 | ตลาดปลาไทเป | เมนูพิเศษ สุกี้ไต้หวัน เสี่ยวหลงเปา เมนูปลาประธานาธิบดี | น้ำหนักกระเป๋าท่านละ 20 กก. บริการอาหารบนเครื่องทั้งไปและกลับ รายละเอียดและเงื่อนไข เงื่อนไขการให้บริการ 1. การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู...

  รายละเอียด   ดาวน์โหลด   จองทัวร์

 • ไต้หวัน ไทเป เหย๋หลิ่ว จิ่วเฟิ่น 3 วัน 2 คืน BY (XW)

  ประเทศ : ไต้หวัน

  ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน

  สายการบิน : สานการบิน NokScoot

  รหัสทัวร์ : GQ1TPE-XW001

  ราคาเริ่มต้น : 9,999

  ไฮไลท์ทัวร์ Highlight  อนุสรณ์เจียงไคเช็ค | ตึกไทเป101 | วัดหลงซาน | เย๋หลิ่ว | หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น | หมู่บ้านสือเฟิน – ปล่อยโคมลอยผิงซี | ช้อปปิ้งซีหมินติง | ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต รายละเอียดและเงื่อนไข เงื่อนไขการให้บริการ1. การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจำนวน 10 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจำนวนดังกล่าว ทาง...

  รายละเอียด   ดาวน์โหลด   จองทัวร์

 • ไต้หวัน เซลฟี่..ไทเป ทะเลสาบสุริยัน จันทรา 4 วัน 2 คืน BY (XW)

  ประเทศ : ไต้หวัน

  ระยะเวลา : 4 วัน 2 คืน

  สายการบิน : สานการบิน NokScoot

  รหัสทัวร์ : GQ1TPE-XW006

  ราคาเริ่มต้น : 9,999

  ไฮไลท์ทัวร์ Highlight  ทะเลสาบสุริยัน จันทรา | วัดเหวินหวู่ | หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น | เย๋หลิ่ว | ตึกไทเป 101 | ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต รายละเอียดและเงื่อนไข เงื่อนไขการให้บริการ1. การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจำนวน 10 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจำนวนดังกล่าว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง2. ในกรณีที่ลูกค้าต้องอ...

  รายละเอียด   ดาวน์โหลด   จองทัวร์

 • ไต้หวัน-อาลีซาน-ทะเลสาบสุริยันจันทรา 4วัน3คืน

  ประเทศ : ไต้หวัน

  ระยะเวลา : 4วัน 3คืน

  สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)

  รหัสทัวร์ : PTW21-TG

  ราคาเริ่มต้น : 19,900.-

  ไฮไลท์ เถาหยวน-ทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง-เมืองเจียอี้-อาหลีซาน-นั่งรถไฟโบราณ-ร้านชา-ฟงเจี๋ยไนท์มาเก็ท-ไทเป-ร้านสร้อย-เจียงไคเชค-วัดหลงซาน-ซีเหมินติง-ไทเป-Duty Free-อุทยานเหย่หลิ่ว-จิ่วเฟิ่น-Gloria Outlets-เถาหยวน-กรุงเทพ

  รายละเอียด   ดาวน์โหลด   จองทัวร์หน้า : « กลับไป 1 2 3 ... ถัดไป » 


(ทั้งหมด 34 รายการ)

Back to Top


เอ็น.บี.ฮอลิเดย์ ทัวร์ จังหวัดเลย บริการนำเที่ยว สำรองห้องพัก บริการรถเช่า จองตั๋วเครื่องบิน

เลขที่ 387 หมู่ 1 ถ.เจริญรัฐ ต.นาอาน อ.เมืองเลย จ.เลย 4200

โทร/แฟกซ์ 042-870716 มือถือ. 061-7195459

E-mail : kritchanat007@hotmail.com , ID LINE : bomzaa007
FB: www.facebook.com/nbholidaytour/ติดตามเราได้ที่© 2016 - เอ็น.บี.ฮอลิเดย์ ทัวร์ จังหวัดเลย.

Design by Showlnw.com