Mobile: 042-833352 | LineID : bomzaa007, kinniez   |
โปรแกรมทัวร์มาเก๊า

 • มาเก๊า เที่ยวเพลิน เพลิน 3 วัน 2 คืน BY (FD)

  ประเทศ : มาเก๊า

  ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน

  สายการบิน : Thai AirAsia

  รหัสทัวร์ : GQ1MFM-FD001

  ราคาเริ่มต้น : 6,789

   ไฮไลท์ทัวร์ Highlight  ชมท้องฟ้าจำลองเวเนเชี่ยน | ถนนคู่รักจูไห่ | ช้อปปิ้งตลาดตงเหมินเซินเจิ้น | เมนูพิเศษ เป๋าฮื้อ + ไวน์แดง  

  รายละเอียด   ดาวน์โหลด   จองทัวร์

 • มากัน มาเก๊า จูไห่ 3 วัน 2 คืน โดยสายการบินแอร์มาเก๊า (NX)

  ประเทศ : มาเก๊า

  ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน

  สายการบิน : สายการบินแอร์มาเก๊า (NX)

  รหัสทัวร์ : GQ1MFM-NX002

  ราคาเริ่มต้น : 5,890

   ไฮไลท์ทัวร์ Highlight  วัดเจ้าแม่กวนอิม | หอที่ระลึก ดร.ซุนยัดเซน | ช้อปปิ้งตลาดกงเป่ย | เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล | โบสถ์เซ็นต์ปอล | พระราชวังหยวนหมิงหยวน | เวเนเชี่ยน

  รายละเอียด   ดาวน์โหลด   จองทัวร์

 • MACAO 3 เมือง 3 วัน 2 คืน โดยสายการบินแอร์มาเก๊า (NX)

  ประเทศ : มาเก๊า

  ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน

  สายการบิน : สายการบินแอร์มาเก๊า

  รหัสทัวร์ : GQ1MFM-NX001

  ราคาเริ่มต้น : 7,890

  ไฮไลท์ทัวร์ Highlight  วัดเจ้าแม่กวนอิม | พิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น | ช้อปปิ้งหลอหวู่ | เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล | โบสถ์เซ็นต์ปอล | วัดกวนอู | เวเนเชี่ยน รายละเอียดและเงื่อนไข  รายละเอียดและเงื่อนไข  เงื่อนไข  อัตรานี้รวม ...

  รายละเอียด   ดาวน์โหลด   จองทัวร์

 • มากัน มาเก๊า จูไห่ 3 วัน 2 คืน โดยสายการบินแอร์มาเก๊า (NX)

  ประเทศ : มาเก๊า

  ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน

  สายการบิน : สายการบินแอร์มาเก๊า

  รหัสทัวร์ : GQ1MFM-NX002

  ราคาเริ่มต้น : 5,890

  ไฮไลท์ทัวร์ Highlight  วัดเจ้าแม่กวนอิม | หอที่ระลึก ดร.ซุนยัดเซน | ช้อปปิ้งตลาดกงเป่ย | เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล | โบสถ์เซ็นต์ปอล | พระราชวังหยวนหมิงหยวน | เวเนเชี่ยน  รายละเอียดและเงื่อนไข เงื่อนไขการให้บริการ1. ชำระเงินค่าทัวร์เต็มจำนวน โดยโอนเข้าบัญชี ที่นั่งจะยืนยันเมื่อได้รับเงินค่าทัวร์แล้วเท่านั้น2. ส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ที่เดินทาง ที่มีอายุก...

  รายละเอียด   ดาวน์โหลด   จองทัวร์

 • เป๊ะเวอร์ มาเก๊า ฮ่องกง 4 เมือง 4 วัน 3 คืน โดยสายการบินแอร์เอเซีย (FD)

  ประเทศ : Macao [ มาเก๊า ]

  ระยะเวลา : 04 ก.ค. - 23 ต.ค. 2562

  สายการบิน : Thai AirAsia

  รหัสทัวร์ : GQ1MFM-FD003

  ราคาเริ่มต้น : 11,555

  ไฮไลท์ทัวร์ Highlightชมท้องฟ้าจำลองเวเนเชี่ยน |  วัดแชกงหมิว |  ถนนคู่รัก |  ชมม่านน้ำ 3 มิติ |  ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย |  โบสถ์เซ็นต์ปอล 

  รายละเอียด   ดาวน์โหลด   จองทัวร์

 • ตะลอนเที่ยว มาเก๊า เซินเจิ้น ฮ่องกง 3 วัน 2 คืน โดยสายการบินแอร์เอเชีย (FD)

  ประเทศ : Macao [ มาเก๊า ]

  ระยะเวลา : 10 ส.ค. - 02 ก.ย. 2562

  สายการบิน : Thai AirAsia

  รหัสทัวร์ : GQ1MFM-FD002

  ราคาเริ่มต้น : 9,555

  ไฮไลท์ทัวร์ Highlightชมท้องฟ้าจำลองเวเนเชี่ยน  ชิมขนมทาร์ตไข่  ช้อปปิ้งหล่อหวู่  วัดแชกงหมิว เงื่อนไขการให้บริการ1. ชำระเงินมัดจำค่าทัวร์ ท่านละ 5,000 บาท โดยโอนเข้าบัญชี ที่นั่งจะยืนยันเมื่อได้รับเงินค่าทัวร์แล้วเท่านั้น2. ส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ที่เดินทาง ที่มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน ภายใน 3 วันนับจากวันจอง หากไม่ส่งสำเน...

  รายละเอียด   ดาวน์โหลด   จองทัวร์

 • มาเก๊า เที่ยวเพลิน เพลิน 3 วัน 2 คืน โดยสายการบินแอร์เอเชีย (FD)

  ประเทศ : Macao [ มาเก๊า ]

  ระยะเวลา : 08 มิ.ย.- 02 ก.ย. 2562

  สายการบิน : Thai AirAsia

  รหัสทัวร์ : GQ1MFM-FD001

  ราคาเริ่มต้น : 6,789

  ไฮไลท์ทัวร์ Highlightชมท้องฟ้าจำลองเวเนเชี่ยน | ถนนคู่รักจูไห่  ช้อปปิ้งตลาดตงเหมินเซินเจิ้น  เมนูพิเศษ เป๋าฮื้อ + ไวน์แดง 

  รายละเอียด   ดาวน์โหลด   จองทัวร์

 • MACAO 3 แผ่นดิน 3 วัน 2 คืน โดยสายการบินแอร์มาเก๊า (NX)

  ประเทศ : มาเก๊า

  ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน

  สายการบิน : สายการบินแอร์มาเก๊า (NX)

  รหัสทัวร์ : GQ1MFM-NX001

  ราคาเริ่มต้น : 6,999

  ไฮไลท์ทัวร์ Highlight  วัดเจ้าแม่กวนอิม | พิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น | ช้อปปิ้งหลอหวู่ | เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล | โบสถ์เซ็นต์ปอล | วัดกวนอู | เวเนเชี่ยน รายละเอียดและเงื่อนไข เงื่อนไขการให้บริการ1. ชำระเงินค่าทัวร์เต็มจำนวน โดยโอนเข้าบัญชี ที่นั่งจะยืนยันเมื่อได้รับเงินค่าทัวร์แล้วเท่านั้น2. ส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ที่เดินทาง ที่มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่...

  รายละเอียด   ดาวน์โหลด   จองทัวร์

 • มาเก๊า เก๋า เก๋า 3D2N โดยสายการบินแอร์มาเก๊า [NX]

  ประเทศ : มาเก๊า

  ระยะเวลา : 3D2N

  สายการบิน : สายการบินแอร์มาเก๊า [NX]

  รหัสทัวร์ : QE1MFM-NX002

  ราคาเริ่มต้น : 6,900

  ไฮไลท์ทัวร์ Highlight  • เที่ยวเมืองมรดกโลก มาเก๊า • ชมบรรยากาศลาสเวกัสเอเชียที่ The Venetian Resort • ชมหอไอเฟลจำลองขนาดครึ่งหนึ่งจากของจริงที่ฝรั่งเศส • สักการะวัดขึ้นชื่อ วัดเจ้าแม่กวนอิม ที่มาเก๊าและ วัดกวนอู ที่เซินเจิ้น • ชมประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม เมืองเซินเจิ้น ณ พิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น • ช้อปปิ้งสุดมันส์ที่ หลอหวู่มอลล์ • เ...

  รายละเอียด   ดาวน์โหลด   จองทัวร์

 • สุดติ่ง.. มาเก๊า เซินเจิ้น ฮ่องกง 3 วัน 2 คืน โดยสายการบินแอร์เอเชีย (FD)

  ประเทศ : มาเก๊า

  ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน

  สายการบิน : สายการบินแอร์เอเชีย (FD)

  รหัสทัวร์ : QE1MFM-FD002

  ราคาเริ่มต้น : 10,888

  ไฮไลท์ทัวร์ Highlight  • เที่ยวเมืองมรดกโลก “มาเก๊า” • ชมบรรยากาศลาสเวกัสเอเซีย ที่ VENETIAN RESORT HOTEL • และชิมขนมทาร์ตไข่ขึ้นชื่อมาเก๊า • เที่ยวชมหมุู่บ้านฮากกากันเคิงเป็นหมู่บ้านพื้นเพของ เมืองเซินเจิ้น • ชมโชว์ MANGROVE GROOVE เป็นโชว์ม่านน้ำแบบ 3D แสง สี เสียง • ไหว้พระขอพรวัดดังที่ฮ่องกง วัดหวังต้าเซียน และวัดแชกง...

  รายละเอียด   ดาวน์โหลด   จองทัวร์

 • สุดคุ้ม..มาเก๊า ฮ่องกง 4 เมือง คึกคะนอง 4D3N โดยสายการบินแอร์เอเชีย [FD]

  ประเทศ : มาเก๊า

  ระยะเวลา : 4D3N

  สายการบิน : สายการบินแอร์เอเชีย [FD]

  รหัสทัวร์ : QE1MFM-FD003

  ราคาเริ่มต้น : 12,900

  ไฮไลท์ทัวร์ Highlight  สุดคุ้ม!!! เที่ยว 4 เมือง ชมมรดกโลก , เที่ยวชม เมืองตากอากาศจีนตอนใต้ ณ เมืองจูไห่ •ถ่ายรูปคู่รูปปั้นสาวงามกลางทะเล “หวีหนี่” เป็น’ สัญลักษณ์ของเมืองจูไห่ •ช้อปปิ้งตลาดใต้ดินกงเป่ย สินค้าราคาถูก..!!!! และช้อปปิ้งกับสินค้ามากมายที่ถนนนาธาน •ชิมขนมทาร์ตไข่ขึ้นชื่อของมาเก๊า •ชมบรรยากาศลาสเวกัสเอเชียที่ The...

  รายละเอียด   ดาวน์โหลด   จองทัวร์

 • มาเก๊า เหมา เหมา 3D2N โดยสายการบินแอร์เอเชีย [FD]

  ประเทศ : มาเก๊า

  ระยะเวลา : 3D2N

  สายการบิน : สายการบินแอร์เอเชีย [FD]

  รหัสทัวร์ : สายการบินแอร์เอเชีย [FD]

  ราคาเริ่มต้น : 7,777

  ไฮไลท์ทัวร์ Highlight  • เที่ยวชมเมืองตากอากาศจีนตอนใต้ ณ เมืองจูไห่ • ถ่ายรูปคู่รูปปั้นสาวงามกลางทะเล “หวีหนี่” เป็น สัญลักษณ์ของเมืองจูไห่ • ไปสวนดอกไม้เนเธอร์แลนด์หรือที่รู้จักกันดีในชื่อเมืองดอกไม้หนันซาน • ช้อปปิ้งตลาดตงเหมิน เป็นศูนย์รวมแห่งการช้อปปิ้งสินค้าภายในประเทศ • ชิมขนมทาร์ตไข่ขึ้นชื่อของมาเก๊า • ชมบรรยากาศล...

  รายละเอียด   ดาวน์โหลด   จองทัวร์หน้า : « กลับไป 1 2 ... ถัดไป » 


(ทั้งหมด 13 รายการ)

Back to Top


เอ็น.บี.ฮอลิเดย์ ทัวร์ จังหวัดเลย บริการนำเที่ยว สำรองห้องพัก บริการรถเช่า จองตั๋วเครื่องบิน

โรงแรมเอพีคอร์ท เลขที่ 31/29 ต.กุดป่อง อ.เมืองเลย จ.เลย 4200

โทร/แฟกซ์ 042-870716 มือถือ. 096-2559155

E-mail : kritchanat007@hotmail.com , ID LINE : bomzaa007
FB: www.facebook.com/nbholidaytour/ติดตามเราได้ที่© 2016 - เอ็น.บี.ฮอลิเดย์ ทัวร์ จังหวัดเลย.

Design by Showlnw.com