Mobile: 042-833352 | LineID : bomzaa007, kinniez   |
โปรแกรมทัวร์เกาหลีใต้

 • KOREA BANANA โซล เอเวอร์แลนด์ แดนโอปป้า 5D3N

  ประเทศ : KOREA

  ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน

  สายการบิน : Air Asia X (XJ)

  รหัสทัวร์ : PKR21-XJ

  ราคาเริ่มต้น : 13,999.-

  * ไฮไลท์ทะเลสาบมาจัง-โรงถ่ายละคร YONGIN MBC DRAMA –ป้อมปราการฮวาซอง-สวนสนุกเอเวอร์แลนด์-โรงเรียนสอนทำกิมจิ-โซลทาวเวอร์(ไม่รวมค่าลิฟต์)-COSMETIC-ช็อปปิ้งทงแดมุน-ศูนย์โสมเกาหลี-น้ำมันสนเข็มแดง-พระราชวังคยองบกกุง(ใส่ชุดฮันบก)-ดิวตี้ฟรี-ช้อปปิ้งย่านเมียงดง-ศูนย์สมุนไพรเกาหลี-STAR PARK-KING’S CROSS CAFE-ย่านฮงแด-ฮุนไดเอ้าท์เลท-ซุปเปอร์มาร์เก็ต

  รายละเอียด   ดาวน์โหลด   จองทัวร์

 • KOREA LEMON เปรี้ยวดับร้อน ต้อนรับซัมเมอร์

  ประเทศ : KOREA

  ระยะเวลา : 6 วัน 3 คืน

  สายการบิน : Air Asia X (XJ)

  รหัสทัวร์ : PKR01-XJ

  ราคาเริ่มต้น : 9,999.-

   ไฮไลท์ ทะเลสาบมาจัง-หุบเขาศิลปะโพชอน-วัดวาวูจองซา-ป้อมปราการฮวาซอง-สวนสนุกเอเวอร์แลนด์-ตลาดทงอิน-วัดโชเกชา-พระราชวังชางด๊อกกุง-ซัมชองดองกิล-โซลทาวเวอร์-เมียงดง-สตาร์พาร์ค-ย่านฮงแด-KING’S CROSS CAFE -ฮุนไดเอ้าท์เลท

  รายละเอียด   ดาวน์โหลด   จองทัวร์

 • บินตรงเชียงใหม่ เกาหลี สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ 5 วัน 3 คืน โดยสายการบิน KOREAN AIR (KE)

  ประเทศ : เกาหลีใต้

  ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน

  สายการบิน : สายการบิน KOREAN AIR (KE)

  รหัสทัวร์ : GQ2CNXICN-KE003

  ราคาเริ่มต้น : 27,888

  ไฮไลท์ทัวร์ Highlight  เกาะนามิ | TRICK EYE MUSEUM | ICE MUSEUM | หอคอย N โซล | สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ | สวมชุดฮันบก | ช้อปปิ้ง ตลาดเมียงดง | ถนนฮงแด | พักโซล 3 คืน !!!!  เงื่อนไขการให้บริการ1. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล,การล่าช้าหรือยกเลิก...

  รายละเอียด   ดาวน์โหลด   จองทัวร์

 • เกาหลี Special Shock Price 5 วัน 3 คืน โดยสายการบินไทย (TG)

  ประเทศ : เกาหลีใต้

  ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน

  สายการบิน : สายการบินไทย (TG)

  รหัสทัวร์ : GQ2ICN-TG001

  ราคาเริ่มต้น : 21,900

  ไฮไลท์ทัวร์ Highlight  เกาะนามิ | สวนอิมจินกัก | Pocheon herb island | สะพานน้ำพุบันโพ | สุดคุ้ม !!!! พักโซล 3 คืน   เงื่อนไขการให้บริการ1. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล,การล่าช้าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน รวมถึงกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองไม...

  รายละเอียด   ดาวน์โหลด   จองทัวร์

 • เกาหลี ซารางเฮโย SEOUL โซรัคซาน 5 วัน 3 คืน โดยสายการบินโคเรียนแอร์ (KE)

  ประเทศ : เกาหลีใต้

  ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน

  สายการบิน : สายการบินโคเรียนแอร์ (KE)

  รหัสทัวร์ : GQ2ICN-KE001

  ราคาเริ่มต้น : 20,900

  ไฮไลท์ทัวร์ Highlight  อุทยานแห่งชาติโซรัคซาน | วัดนักซานซา | หมู่บ้านบุกชอนฮันนก | พระราชวังชางด๊อกคุง เงื่อนไขการให้บริการ1. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล,การล่าช้าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน รวมถึงกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาตให้เดินทางออกห...

  รายละเอียด   ดาวน์โหลด   จองทัวร์

 • เกาหลี Hot Hit Promotion 5 วัน 3 คืน โดยสายการบินไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ (XJ)

  ประเทศ : เกาหลีใต้

  ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน

  สายการบิน : สายการบินไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ (XJ)

  รหัสทัวร์ : GQ2ICN-XJ002

  ราคาเริ่มต้น : 13,999

  ไฮไลท์ทัวร์ Highlight  Anyang Art Park | สวนอิมจินกัก | หมู่บ้านบุกชอนฮันอก | สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ | พระราชวังชางด๊อกคุง | ช็อปปิ้งย่านเมียงดง   เงื่อนไขการให้บริการ1. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล,การล่าช้าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน รวมถึง...

  รายละเอียด   ดาวน์โหลด   จองทัวร์

 • เกาหลี Hot Price in Summer 5 วัน 3 คืน โดยสายการบินไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ (XJ)

  ประเทศ : เกาหลีใต้

  ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน

  สายการบิน : สายการบินไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ (XJ)

  รหัสทัวร์ : GQ2ICN-XJ003

  ราคาเริ่มต้น : 12,555

  ไฮไลท์ทัวร์ Highlight  เกาะนามิ | สวนอิมจินกัก | พระราชวังชางด๊อกคุง | หมู่บ้านบุกชอนฮันอก | คาเฟ่โกบงซาน | สวนสนุกเอเวอร์แลนด์   เงื่อนไขการให้บริการ1. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล,การล่าช้าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน รวมถึงกรณีที่กองตรวจ...

  รายละเอียด   ดาวน์โหลด   จองทัวร์

 • เกาหลี Hot Super Sale 6 วัน 3 คืน โดยสายการบินไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ (XJ)

  ประเทศ : เกาหลีใต้

  ระยะเวลา : 6 วัน 3 คืน

  สายการบิน : สายการบินไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ (XJ)

  รหัสทัวร์ : GQ2ICN-XJ001

  ราคาเริ่มต้น : 11,888

  ไฮไลท์ทัวร์ Highlight  Anyang Art Park | YONGIN MBC DRAMA | สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ | ป้อมฮวาซอง | พระราชวังเคียงบ๊อคคุง | ช็อปปิ้งย่านเมียงดง  เงื่อนไขการให้บริการ1. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล,การล่าช้าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน รวมถึงกรณีที่กอ...

  รายละเอียด   ดาวน์โหลด   จองทัวร์

 • เกาหลี Hot Price in Summer 5 วัน 3 คืน

  ประเทศ : เกาหลีใต้

  ระยะเวลา : ก.ค.-ก.ย. 62

  สายการบิน : โดยสายการบินไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ (XJ)

  รหัสทัวร์ : GQ2ICN-XJ003

  ราคาเริ่มต้น : 12,555

  ไฮไลท์ทัวร์ Highlight  เกาะนามิ | สวนอิมจินกัก | พระราชวังชางด๊อกคุง | หมู่บ้านบุกชอนฮันอก | คาเฟ่โกบงซาน | สวนสนุกเอเวอร์แลนด์   เงื่อนไขการให้บริการ1. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล,การล่าช้าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน รวมถึงกร...

  รายละเอียด   ดาวน์โหลด   จองทัวร์

 • เกาหลี Hot Hit Promotion 5 วัน 3 คืน

  ประเทศ : เกาหลีใต้

  ระยะเวลา : ก.ค.-พ.ย

  สายการบิน : โดยสายการบินไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ (XJ)

  รหัสทัวร์ : GQ2ICN-XJ002

  ราคาเริ่มต้น : 13,999

  ไฮไลท์ทัวร์ Highlight  Anyang Art Park | สวนอิมจินกัก | หมู่บ้านบุกชอนฮันอก | สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ | พระราชวังชางด๊อกคุง | ช็อปปิ้งย่านเมียงดง  

  รายละเอียด   ดาวน์โหลด   จองทัวร์

 • เกาหลี ปูซาน SUPER SAVE 5 วัน 3 คืน โดยสายการบินโคเรียนแอร์ (KE)

  ประเทศ : เกาหลีใต้

  ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน

  สายการบิน : สายการบินโคเรียนแอร์ (KE)

  รหัสทัวร์ : QE2PUS-KE001

  ราคาเริ่มต้น : 25,900

  ไฮไลท์ทัวร์ Highlight  • หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน สมญานามซานโตรินีแห่งเกาหลี • Oryukdo Skywalk สะพานกระจกแก้ว จุดชมวิวที่มีชื่อเสียงของเมืองปูซาน • วัดพุลกุกซา มรดกโลกทางวัฒนธรรมจาก UNESCO • หอคอยปูซาน แลนมาร์คของเมืองปูซาน • ช้อปปิ้ง ตลาดนัมโพดง ,ถนนทงซองโน, Lotte Outlet รายละเอียดและเงื่อนไข เงื่อนไขการใช้บริการ1. บริษั...

  รายละเอียด   ดาวน์โหลด   จองทัวร์

 • เกาหลี ซารางเฮโย โซรัคซาน 5 วัน 3 คืน โดยสายการบินโคเรียนแอร์ (KE)

  ประเทศ : เกาหลี

  ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน

  สายการบิน : สายการบินโคเรียนแอร์ (KE)

  รหัสทัวร์ : QE2ICN-KE001

  ราคาเริ่มต้น : 23,900

  ไฮไลท์ทัวร์ Highlight  • อุทยานแห่งชาติโซรัคซาน หรือสวิสเซอร์แลนด์ของเกาหลี • วัดนักซานซา เป็นหนึ่งในไม่กี่วัดในเกาหลีที่สามารถมองไปยังทะเลตะวันออกหรือทะเลญี่ปุ่นได้ • หมู่บ้านบุกชอนฮันนก กลิ่นอายของบ้านเรือนเกาหลีในยุคเก่าแก่ • พระราชวังชางด๊อกคุง ขึ้นชื่อว่ามรดกโลกทางวัฒนธรรมของเกาหลี • ย่านเมียงดง แหล่งช็อปปิ้งขึ้นชื่อของเกาหลีที่ห้ามพ...

  รายละเอียด   ดาวน์โหลด   จองทัวร์หน้า : « กลับไป 1 2 ... ถัดไป » 


(ทั้งหมด 16 รายการ)

Back to Top


เอ็น.บี.ฮอลิเดย์ ทัวร์ จังหวัดเลย บริการนำเที่ยว สำรองห้องพัก บริการรถเช่า จองตั๋วเครื่องบิน

เลขที่ 387 หมู่ 1 ถ.เจริญรัฐ ต.นาอาน อ.เมืองเลย จ.เลย 4200

โทร/แฟกซ์ 042-870716 มือถือ. 061-7195459

E-mail : kritchanat007@hotmail.com , ID LINE : bomzaa007
FB: www.facebook.com/nbholidaytour/ติดตามเราได้ที่© 2016 - เอ็น.บี.ฮอลิเดย์ ทัวร์ จังหวัดเลย.

Design by Showlnw.com