Mobile: 042-833352 | LineID : bomzaa007, kinniez   |
โปรแกรมทัวร์นิวซีแลนด์

 • PRO NEW ZEALAND COUNTDOWN TO NEWYEAR 2020 6D3N

  ประเทศ : นิวซีแลนด์

  ระยะเวลา : 6D3N

  สายการบิน : Malaysia Airlines (MH)

  รหัสทัวร์ : PNZ03-MH

  ราคาเริ่มต้น : 57,999.-

  ไฮไลท์ - หอคอยสกาย ทาวเวอร์ (SKY TOWER)- หมู่บ้านของชาวฮอบบิท (HOBBITON MOVIE SET)- โรโตรัว(Rotorua)- รับประทานอาหารที่ปรุงแบบชาวเมารี พร้อมชมโชว์การแสดงของชาวเผ่าเมารี- ศูนย์วัฒนธรรมชาวเมารี (TE PUIA )- อะโกรโดม (AGRODOME)- ถ้ำหนอนเรืองแสงไวโตโม่ (WAITOMO CAVES)

  รายละเอียด   ดาวน์โหลด   จองทัวร์

 • PRO NEW ZEALAND SPRING SEASON 6D3N

  ประเทศ : นิวซีแลนด์

  ระยะเวลา : 6D3N

  สายการบิน : Malaysia Airlines (MH)

  รหัสทัวร์ : PNZ02-MH

  ราคาเริ่มต้น : 51,999.-

  ไฮไลท์ - หอคอยสกาย ทาวเวอร์ (SKY TOWER)- หมู่บ้านของชาวฮอบบิท (HOBBITON MOVIE SET) - รับประทานอาหารที่ปรุงแบบชาวเมารี พร้อมชมโชว์การแสดงของชาวเผ่าเมารี- ศูนย์วัฒนธรรมชาวเมารี (TE PUIA )- อะโกรโดม (AGRODOME) - ถ้ำหนอนเรืองแสงไวโตโม่ (WAITOMO CAVES)

  รายละเอียด   ดาวน์โหลด   จองทัวร์

 • PRO NEW ZEALAND NATURAL THERAPY 6D3N

  ประเทศ : NEW ZEALAND

  ระยะเวลา : 6D3N

  สายการบิน : Malaysia Airlines (MH)

  รหัสทัวร์ : PNZ01-MH

  ราคาเริ่มต้น : 47,999.-

  * ไฮไลท์- หอคอยสกาย ทาวเวอร์ (SKY TOWER) ที่สูงถึง 328 เมตร สัญลักษณ์ของโอ๊คแลนด์ - หมู่บ้านของชาวฮอบบิท (HOBBITON MOVIE SET) สัมผัสประสบการณ์เบื้องหลังของสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ไตรภาคฟอร์มยักษ์ - โรโตรัว (Rotorua) เมืองที่เต็มไปด้วยพลังความร้อนใต้พิภพ มีชาวเมารีอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก - รับประทานอาหารที่ปรุงแบบชาวเมารี พร้อมชมโชว์การแสดงของชาวเผ่าเมารี - ศูนย์วัฒนธรรมชาวเมารี (TE ...

  รายละเอียด   ดาวน์โหลด   จองทัวร์

 • Beautiful of Kiwi Land นิวซีแลนด์ เกาะเหนือ 6DAYS 3NIGHTS โดยสายการบิน สิงคโปร์แอร์ไลน์ (SQ)

  ประเทศ : นิวซีแลนด์

  ระยะเวลา : 6DAYS 3NIGHTS

  สายการบิน : สายการบิน สิงคโปร์แอร์ไลน์ (SQ)

  รหัสทัวร์ : GQ3WLG-SQ001

  ราคาเริ่มต้น : 55,900

  ไฮไลท์ทัวร์ Highlight  นิวซีแลนด์เกาะเหนือ | เวลลิงตัน| น้ำตกฮูก้า | หมู่บ้านของชาวฮอบบิท | ถ้ำหนอนเรืองแสงไวโตโม่ | อ็อคแลนด์   เงื่อนไขการให้บริการ1. ชำระเงินมัดจำท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเข้าบัญชี ที่นั่งจะยืนยันเมื่อได้รับเงินมัดจำแล้วเท่านั้น2. ส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ที่เดินทาง ที่มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน เพื่อทำการจองคิวยื่นวีซ่าภ...

  รายละเอียด   ดาวน์โหลด   จองทัวร์หน้า : « กลับไป 1 ถัดไป » 


(ทั้งหมด 4 รายการ)

Back to Top


เอ็น.บี.ฮอลิเดย์ ทัวร์ จังหวัดเลย บริการนำเที่ยว สำรองห้องพัก บริการรถเช่า จองตั๋วเครื่องบิน

โรงแรมเอพีคอร์ท เลขที่ 31/29 ต.กุดป่อง อ.เมืองเลย จ.เลย 4200

โทร/แฟกซ์ 042-870716 มือถือ. 096-2559155

E-mail : kritchanat007@hotmail.com , ID LINE : bomzaa007
FB: www.facebook.com/nbholidaytour/ติดตามเราได้ที่© 2016 - เอ็น.บี.ฮอลิเดย์ ทัวร์ จังหวัดเลย.

Design by Showlnw.com