Mobile: 042-833352 | LineID : bomzaa007, kinniez   |
โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น

 • OSAKA TAKAYAMA SKI เที่ยวเต็ม 5 วัน 3 คืน โดย5 วัน 3 คืน

  ประเทศ : ญี่ปุ่น

  ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน

  สายการบิน : 5 วัน 3 คืน

  รหัสทัวร์ : GQ2KIX-XW004

  ราคาเริ่มต้น : 26,888

  ไฮไลท์ทัวร์ Highlight  เที่ยวเต็มทุกวัน ไม่มีอิสระ | เทศกาลแสงสี Nabana no Sato Winter Illumination | กิจกรรมลานสกี | เที่ยวเมืองทาคายาม่า | หมู่บ้านชิราคาวาโกะ | ช้อปปิ้งชินไซบาชิ

  รายละเอียด   ดาวน์โหลด   จองทัวร์

 • OSAKA KYOTO AUTUMN เที่ยวเต็ม 5 วัน 3 คืน โดยสายการบินนกสกู๊ต (XW)

  ประเทศ : ญี่ปุ่น

  ระยะเวลา : 5D3N

  สายการบิน : สายการบินนกสกู๊ต (XW)

  รหัสทัวร์ : GQ2KIX-XW003

  ราคาเริ่มต้น : 25,888

   ไฮไลท์ทัวร์ Highlight  เที่ยวเต็มทุกวัน ไม่มีอิสระ | หมู่บ้านชาวประมงอิเนะ | นั่งกระเช้าอามาโนะ ฮาชิดาเตะ | ชมใบไม้เปลี่ยนสี หุบเขามิโนะ | หลวงพ่อโต วัดโทไดจิ | ป่าไผ่ อาราชิยาม่า | ปราสาทโอซาก้า | ช้อปปิ้ง JR KYOTO STATION | ช้อปปิ้งชินไซบาชิ 

  รายละเอียด   ดาวน์โหลด   จองทัวร์

 • PRO CHINA คุนหมิง ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ ตงชวน ทุ่งมัสตาร์ด 5D2N

  ประเทศ : ญี่ปุ่น

  ระยะเวลา : 5 วัน 2 คืน

  สายการบิน : Shandong Airline(SC)

  รหัสทัวร์ : PCN03-SC

  ราคาเริ่มต้น : 16,999.-

   ไฮไลท์ วันที่ 1 : กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิวันที่ 2 : สนามบินหมิงฉางซุ่ย (คุนหมิง) ( SC8886 : 03.00-05.55 ) - เมืองตงชวน - ไร่สตรอว์เบอร์รี่ - แผ่นดินสีแดงตงชวน - ทุ่งดอกมัสตาร์ดวันที่ 3 : ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ (รวมกระเช้า+รถแบตเตอรี่) - วัดหยวนทง - ชมดอกซากุระบาน-ช้อปปิ้งอิสระถนนคนเดินวันที่ 4 : เมืองโบราณกวนตู้ - ชมดอกทิวลิป - ภูเขาซีซานประตูมังกร (รถ...

  รายละเอียด   ดาวน์โหลด   จองทัวร์

 • PRO OSAKA NARA KYOTO SHIRAKAWAGO HOLIDAY 5D3N

  ประเทศ : ญี่ปุ่น

  ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน

  สายการบิน : Nok Scoot (XW)

  รหัสทัวร์ : PJP21A-XW

  ราคาเริ่มต้น : 28,999.-

  ไฮไลท์ วันที่ 1 : กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมืองXW112 23.40-07.10วันที่ 2 : สนามบินคันไซ-ปราสาทโอซาก้า(ด้านนอก)-Duty free-เมืองนารา-วัดโทไดจิ- นาบะนะโนะ ซาโตะวันที่ 3 : หมู่บ้านชิราคาวาโกะ-ทาคายาม่า-ซันมาชิซูจิทาคายาม่าจินยะ (ด้านนอก)-ย่านช้อปปิ้งย่านซาคาเอะวันที่ 4 : เกียวโต-อาราชิยามะ-ป่าไผ่-ศาลเจ้าเฮอัน-ชงชาแบบญี่ปุ่น-ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ-โอซาก้า-ช้อปปิ้งชินไซบาชิวันที...

  รายละเอียด   ดาวน์โหลด   จองทัวร์

 • PRO TOKYO FIRST IMPRESSION เดินทางพีเรียต พ.ย.-ธ.ค. 62 ราคาเริ่มต้น 19,999 บาท

  ประเทศ : ญี่ปุ่น

  ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน

  สายการบิน : Lion Air (SL)

  รหัสทัวร์ : PJP15-SL

  ราคาเริ่มต้น : 19,999

  ไฮไลท์ วันที่ 1 : กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมืองวันที่ 2 : สนามบินนาริตะ-สวนสนุกฟูจิคิวไฮแลนด์-พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น-จุดชมวิวภูเขาไฟฟูจิ- AEON MALLวันที่ 3 : วัดอาซากุสะ-ช้อปปิ้งชินจุกุ-อิสระช้อปปิ้ง Duty free- ไดเวอร์ซิตี้ โตเกียว พลาซ่าวันที่ 4 : อิสระในกรุงโตเกียว หรือซื้อทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์วันที่ 5 : สนามบินนาริตะ-สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ

  รายละเอียด   ดาวน์โหลด   จองทัวร์

 • PRO TOKYO HIP HIP เดินทาง พฤศจิกายน 2562 ราคาเดียวทั้งเดือน 19,999.-

  ประเทศ : ญี่ปุ่น

  ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน

  สายการบิน : Lion Air (SL)

  รหัสทัวร์ : PJP017-SL

  ราคาเริ่มต้น : 19,999.-

  ไฮไลท์ วันที่ 1 : กรุงเทพ-สนามบินดอนเมืองวันที่ 2 : สนามบินนาริตะ-สวนสนุกฟูจิคิวไฮแลนด์-จุดชมวิวภูเขาไฟฟูจิ-ผ่านชมทะเลสาบคาวากูจิโกะ (อาบน้ำแร่แช่ออนเซ็นธรรมชาติ)วันที่ 3 : ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5-พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น-หมู่บ้านน้ำใสโอชิโนะฮัคไค-Duty free-ช้อปปิ้งชินจูกุวันที่ 4 : วัดอาซากุสะ-ถนนนากามิเสะ-ศาลเจ้าเมจิ-ช้อปปิ้งย่านฮาราจุกุ-โอไดบะ-ไดเวอร์ซิตี้ โตเกียว พล...

  รายละเอียด   ดาวน์โหลด   จองทัวร์

 • PRO TOKYO SNOW VS SAKURA เดินทาง ก.พ.- มี.ค.63 ราคาเริ่มต้น 21,999.-

  ประเทศ : ญี่ปุ่น

  ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน

  สายการบิน : Lion Air (SL)

  รหัสทัวร์ : PJP16-SL

  ราคาเริ่มต้น : 21,999.-

  ไฮไลท์ วันที่ 1 : กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมืองวันที่ 2 : สนามบินนาริตะ-พระใหญ่แห่งคามาคุระ-พิธีชงชาแบบญี่ปุ่นวันที่ 3 : กิจกรรมลานสกี-ชมซากุระ เมืองคาวาซึวันที่ 4 : วัดอาซากุสะ-พระราชวังโตเกียวอิมพีเรียล(ชมภายนอก)-ย่านช้อปปิ้งชินจุกุ- Duty free-ไดเวอร์ซิตี้ โตเกียว พลาซ่าวันที่ 5 : สนามบินนาริตะ-สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ

  รายละเอียด   ดาวน์โหลด   จองทัวร์

 • TOKYO FUJI FREEDAY 5D3N ซุปตาร์ ไฟไหม้ 5

  ประเทศ : Japan [ ญี่ปุ่น ]

  ระยะเวลา : มกราคม - มีนาคม 2563

  สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)

  รหัสทัวร์ : XJ173 NRT-NRT

  ราคาเริ่มต้น : 18,888.-

  โตเกียว ขอพร ณ วัดอาซากุสะ ผ่านชมโตเกียวสกายทรี เล่นสกี ณ ลานสกีฟูจิเท็น พร้อมชมวิวภูเขาไฟฟูจิ เป็นฉากหลัง ขึ้นกระเช้าคาจิ คาจิ ณ ทะเลสาบคาวากูจิโกะ ช้อปปิ้งจุใจ ชินจูกุ และโอไดบะ อิสระครึ่งวัน มีเวลาช้อปปิ้ง ชิมขนม ถ่ายรูปชิวๆ ตามอัธยาศัย อาบน้ำแร่ธรรมชาติ FREE WIFI ON BUS มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด

  รายละเอียด   ดาวน์โหลด   จองทัวร์

 • เส้นทางสวย เที่ยวเต็มที่ ไม่มีฟรีเดย์ สุดยอดเกาะมิชาลินสามดาว เสาแดงกลางน้ำ 1 ใน 3 สะพานไม้สวยติดอันดับ ของญี่ปุ่น

  ประเทศ : ญี่ปุ่น

  ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน

  สายการบิน : Thai AirAsia

  รหัสทัวร์ : PJP74A-SL

  ราคาเริ่มต้น : 21,999.-

  เส้นทางสวย    เที่ยวเต็มที่  ไม่มีฟรีเดย์ สุดยอดเกาะมิชาลินสามดาว  เสาแดงกลางน้ำ 1 ใน 3 สะพานไม้สวยติดอันดับ  ของญี่ปุ่น ช้อปสุดมันส์  Canal  City ศาลเจ้าริมหาด  ประตูแห่งเทพเจ้า ถ่ายรูป ชิคๆ  ถนนกำแพงสีขาว เมืองประวัติศาสตร์ฮิโรชิมะ สูดอากาศบริสุทธิ์  ที่เมืองต้นแบบ Eco  Town

  รายละเอียด   ดาวน์โหลด   จองทัวร์

 • TOKYO FUJI FUKUSHIMA 5D3N ซุปตาร์ หิมะกรอบนอกนุ่มใน

  ประเทศ : Japan [ ญี่ปุ่น ]

  ระยะเวลา : 5D3N

  สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)

  รหัสทัวร์ : XJ156

  ราคาเริ่มต้น : 22,888.-

  เล่นสกี ณ ลานสกีฟูจิเท็น พร้อมชมวิวภูเขาไฟฟูจิ เป็นฉากหลัง เยือนหมู่บ้านโบราณ สมัยเอโดะ หมู่บ้านโออุจิ จุคุ อัศจรรย์ความงดงามของธรรมชาติ ณ หน้าผาโทโน เฮทสึริ ฟรี แช่ออนเซนเท้า หน้าสถานีรถไฟ ยูโนะคามิ ออนเซน ชมฝูงหงส์ ณ ทะเลสาบอินะวะชิโระ หรือ ทะเลสาบแห่งกระจกสวรรค์ อลังการความงามของปราสาทสึรุงะ (Tsuruga Castle) หรือ ปราสาทนกกระเรียน อาบน้ำแร่ธรรมชาติ FREE W...

  รายละเอียด   ดาวน์โหลด   จองทัวร์

 • บินตรงสู่ ฟุกุโอกะ โดยสายการบิน THAI LION AIR สูดอากาศบริสุทธิ์ที่หมู่บ้านในหุบเขายูฟุอิน

  ประเทศ : ญี่ปุ่น

  ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน

  สายการบิน : Thai Lion Air

  รหัสทัวร์ : PJP72-SL

  ราคาเริ่มต้น : 22,999

  บินตรงสู่ ฟุกุโอกะ โดยสายการบิน THAI LION AIR สูดอากาศบริสุทธิ์ที่หมู่บ้านในหุบเขายูฟุอิน ล่องเรือเฟอร์รี่ ชมทะเลญี่ปุ่น สัมผัสไออุ่นเมืองน้ำพุร้อนอันดับหนึ่งของคิวชู  ชิมของอร่อยที่ตลาดเช้าแบบบ้านๆ โยบุโกะ นมัสการเทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์ ยูโทคุ  อินาริ  เช็คอิน มหัศจรรย์อุโมงค์ป่าสนล้านต้น ไหว้พระขอพรกับพระพุทธรูปไม้ที่สูงที่สุดในญี่ปุ่น พักนางาซา...

  รายละเอียด   ดาวน์โหลด   จองทัวร์

 • PJP64-TG PRO SENDAI-NIKKO-TOKYO 6D3N BY TG เที่ยวให้สุด หยุดที่เธอ

  ประเทศ : Japan [ ญี่ปุ่น ]

  ระยะเวลา : 6D3N

  สายการบิน : THAI AIRWAYS

  รหัสทัวร์ : PJP64-TG

  ราคาเริ่มต้น : 35,999

  1 ใน 3 เกาะสวยสุดในญี่ปุ่น เช็คอินภาพสวยๆ ที่ทะเลสาบกระจกสวรรค์ เดินเล่นชิลล์ๆที่หมู่บ้านโบราณ สัมผัสมนต์เสน่ห์มรดกโลกนิกโก้

  รายละเอียด   ดาวน์โหลด   จองทัวร์หน้า : « กลับไป 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... ถัดไป » 


(ทั้งหมด 114 รายการ)

Back to Top


เอ็น.บี.ฮอลิเดย์ ทัวร์ จังหวัดเลย บริการนำเที่ยว สำรองห้องพัก บริการรถเช่า จองตั๋วเครื่องบิน

โรงแรมเอพีคอร์ท เลขที่ 31/29 ต.กุดป่อง อ.เมืองเลย จ.เลย 4200

โทร/แฟกซ์ 042-870716 มือถือ. 096-2559155

E-mail : kritchanat007@hotmail.com , ID LINE : bomzaa007
FB: www.facebook.com/nbholidaytour/ติดตามเราได้ที่© 2016 - เอ็น.บี.ฮอลิเดย์ ทัวร์ จังหวัดเลย.

Design by Showlnw.com