Mobile: 042-833352 | LineID : bomzaa007, kinniez   |
โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น

 • TOKYO FUJI FUKUSHIMA 5D3N ซุปตาร์ บานชมพู

  ประเทศ : ญี่ปุ่น

  ระยะเวลา : มีนาคม - เมษายน 2563

  สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)

  รหัสทัวร์ : -

  ราคาเริ่มต้น : 25,888.-

  เยือนหมู่บ้านโบราณ สมัยเอโดะ หมู่บ้านโออุจิ จุคุ อัศจรรย์ความงดงามของธรรมชาติ ณ หน้าผาโทโน เฮทสึริ ฟรี แช่ออนเซนเท้า หน้าสถานีรถไฟ ยูโนะคามิ ออนเซน ขึ้นภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 สัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ วัดอาซากุสะ แวะถ่ายรูปกับโตเกียวสกายทรี ขอพรพระพุทธรูปอุชิคุ พระพุทธรูปที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น ชื่นชม ณ สวนดอกไม้สไตล์ญี่ปุ่น ไคระคุเอน ช้อ...

  รายละเอียด   ดาวน์โหลด   จองทัวร์

 • TOKYO FUJI FUKUSHIMA 5D3N ซุปตาร์ พิงค์มอส

  ประเทศ : Japan [ ญี่ปุ่น ]

  ระยะเวลา : เมษายน 2563

  สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)

  รหัสทัวร์ : XJ153 NRT-NRT

  ราคาเริ่มต้น : 25,888.-

  เยือนหมู่บ้านโบราณ สมัยเอโดะ หมู่บ้านโออุจิ จุคุ อัศจรรย์ความงดงามของธรรมชาติ ณ หน้าผาโทโน เฮทสึริ ฟรี แช่ออนเซนเท้า หน้าสถานีรถไฟ ยูโนะคามิ ออนเซน ละลานตา ทุ่งดอกไม้สีฟ้า Baby Blue Eyes ดอกเนโมฟิล่า ชุ่มชื่นหัวใจกับชมพูสดใส ณ ทุ่งดอกพิงค์มอส ขึ้นภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 สัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ วัดอาซากุสะ แวะถ่ายรูปกับโตเกียวสกายทรี ช้...

  รายละเอียด   ดาวน์โหลด   จองทัวร์

 • TOKYO FUJI FUKUSHIMA 5D3N ซุปตาร์ ดอกเบ้อเร่อ

  ประเทศ : ญี่ปุ่น

  ระยะเวลา : มีนาคม - เมษายน 2563

  สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)

  รหัสทัวร์ : XJ155 NRT-NRT

  ราคาเริ่มต้น : 19,888.-

  ขึ้นภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 สัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น เยือนหมู่บ้านโบราณ สมัยเอโดะ หมู่บ้านโออุจิ จุคุ อัศจรรย์ความงดงามของธรรมชาติ ณ หน้าผาโทโนะ เฮทสึริ ฟรี แช่ออนเซนเท้า หน้าสถานีรถไฟ ยูโนะคามิ ออนเซน ชมซากุระ ณ ปราสาทนกกระเรียน หรือ ปราสาทสึรุงะ  ชม ทะเลสาบทะเลสาบอินะวะชิโระ ทะเลสาบกระจกแห่งสวรรค์ ช้อปปิ้งจุใจ ชินจูกุและโอไดบะ อาบน้ำแร่ธรรมชาติ FREE WIF...

  รายละเอียด   ดาวน์โหลด   จองทัวร์

 • TOKYO FUJI FUKUSHIMA 5D3N ซุปตาร์ เบบี้บลูส์

  ประเทศ : ญี่ปุ่น

  ระยะเวลา : เมษายน - พฤษภาคม 2563

  สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)

  รหัสทัวร์ : XJ165 NRT-NRT

  ราคาเริ่มต้น : 23,888.-

  ขึ้นภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 สัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น เยือนหมู่บ้านโบราณ สมัยเอโดะ หมู่บ้านโออุจิ จุคุ อัศจรรย์ความงดงามของธรรมชาติ ณ หน้าผาโทโนะ เฮทสึริ ฟรี แช่ออนเซนเท้า หน้าสถานีรถไฟ ยูโนะคามิ ออนเซน ละลานตา ทุ่งดอกไม้สีฟ้า Baby Blue Eyes ดอกเนโมฟิล่า ชมซากุระ ณ ปราสาทนกกระเรียน หรือ ปราสาทสึรุงะ ช้อปปิ้งจุใจ โอไดบะ อาบน้ำแร่ธรรมชาติ FREE WIFI ON BUS มีน้ำ...

  รายละเอียด   ดาวน์โหลด   จองทัวร์

 • TOKYO FUJI FUKUSHIMA NIKKO 6D4N ซุปตาร์ ซากุระ บิ๊กไซส์

  ประเทศ : ญี่ปุ่น

  ระยะเวลา : มีนาคม - เมษายน 2563

  สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)

  รหัสทัวร์ : -

  ราคาเริ่มต้น : 29,888.-

  ล่องเรือโจรสลัด ทะเลสาบ อาชิ ชมวิวภูเขาไฟฟูจิ ณ หมูบ้านบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ โอชิโนะฮักไก ชมสะพานไม้ ชินเคียว หนึ่งในสามของสะพานที่สวยที่สุดในญี่ปุ่น สักการะรับพลังบวก ณ ศาลเจ้าโทโชกุ อลังการความงามของปราสาทสึรุงะ หรือ ปราสาทนกกระเรียน ไฮไลท์!!! ชมซากุระ ริมแม่น้ำคันนงจิ เมืองฟุคุชิมะ ล่องเรือชม อ่าวมัตซึชิม่า 1 ใน 3 วิวที่สวยที่สุดของประเทศญี่ปุ่น เที่ยวเมือง...

  รายละเอียด   ดาวน์โหลด   จองทัวร์

 • โปรแกรมท่องเที่ยว เมืองฟุกุชิมะ ประเทศญี่ปุ่น แบบเหมาลำ

  ประเทศ : ประเทศญี่ปุ่น

  ระยะเวลา : กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2563

  สายการบิน : Thaismile - Thai Air AsiaX

  รหัสทัวร์ : NB - FUKUSHIMA 2020

  ราคาเริ่มต้น : 17,888 - 26,9999

  NB - FUKUSHIMA 2020

  รายละเอียด   ดาวน์โหลด   จองทัวร์

 • FUKUSHIMA NIKKO SENDAI 5D3N ซุปตาร์ ซากุระ (เหมาลำ 3)

  ประเทศ : Japan [ ญี่ปุ่น ]

  ระยะเวลา : มีนาคม - เมษายน 2563

  สายการบิน : AIR ASIA X

  รหัสทัวร์ : XJ178

  ราคาเริ่มต้น : 25,888.-

  ไฮไลท์!! ชมซากุระ ริมแม่น้ำคันนงจิ เมืองฟุคุชิมะ ชมสะพานไม้ ชินเคียว หนึ่งในสามของสะพานที่สวยที่สุดในญี่ปุ่น สักการะรับพลังบวก ณ ศาลเจ้าโทโชกุ และเสริมดวงความรัก ณ ศาลเจ้าฟูระตะ เที่ยวเมืองฟุคุชิมะ สัมผัสประสบการณ์แช่ออนเซ็นเท้า หน้าสถานีรถไฟ ชม ทะเลสาบทะเลสาบอินะวะชิโระ ทะเลสาบกระจกแห่งสวรรค์ เยือนหมู่บ้านโบราณ สมัยเอโดะ หมู่บ้านโออุจิ จุคุ ชมความน่ารักของส...

  รายละเอียด   ดาวน์โหลด   จองทัวร์

 • FUKUSHIMA NIKKO SENDAI 5D3N ซุปตาร์ ซาโอะ (เหมาลำ 2)

  ประเทศ : Japan [ ญี่ปุ่น ]

  ระยะเวลา : 08-12 มีนาคม-22-26 มีนาคม 2563

  สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)

  รหัสทัวร์ : XJ177

  ราคาเริ่มต้น : 21,888.-

  ไฮไลท์!! น้ำตกเคกอน น้ำตกที่สวยที่สุดหนึ่งในสามของประเทศญี่ปุ่น สักการะรับพลังบวก ณ ศาลเจ้าโทโชกุ อิสระเล่นหิมะ พร้อมสนุกสนานกับกิจกรรมฤดูหนาว ณ ลานสกี ชมสะพานไม้ ชินเคียว หนึ่งในสามของสะพานที่สวยที่สุดในญี่ปุ่น เที่ยวเมืองฟุคุชิมะ สัมผัสประสบการณ์แช่ออนเซ็นเท้า หน้าสถานีรถไฟ ชม ทะเลสาบทะเลสาบอินะวะชิโระ ทะเลสาบกระจกแห่งสวรรค์ เยือนหมู่บ้านโบราณ สมัยเอโด...

  รายละเอียด   ดาวน์โหลด   จองทัวร์

 • _FUKUSHIMA NIKKO SENDAI 5D3N ซุปตาร์ บ้านหิมะ (เหมาลำ 1)

  ประเทศ : Japan [ ญี่ปุ่น ]

  ระยะเวลา : 23-27 กุมภาพันธ์ 2563

  สายการบิน : AIR ASIA X

  รหัสทัวร์ : XJ176

  ราคาเริ่มต้น : 17,888.-

  ไฮไลท์!! ชมกระท่อมหิมะ ณ เทศกาลคามาคุระ เมืองยูนิชิงาวะ สักการะรับพลังบวก ณ ศาลเจ้าโทโชกุ อิสระเล่นหิมะ พร้อมสนุกสนานกับกิจกรรมฤดูหนาว ณ ลานสกี ชมสะพานไม้ ชินเคียว หนึ่งในสามของสะพานที่สวยที่สุดในญี่ปุ่น เที่ยวเมืองฟุคุชิมะ สัมผัสประสบการณ์แช่ออนเซ็นเท้า หน้าสถานีรถไฟ ชม ทะเลสาบทะเลสาบอินะวะชิโระ ทะเลสาบกระจกแห่งสวรรค์ เยือนหมู่บ้านโบราณ สมัยเอโดะ หมู่บ้านโอ...

  รายละเอียด   ดาวน์โหลด   จองทัวร์

 • OSAKA TAKAYAMA SKI เที่ยวเต็ม 5 วัน 3 คืน โดย5 วัน 3 คืน

  ประเทศ : ญี่ปุ่น

  ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน

  สายการบิน : 5 วัน 3 คืน

  รหัสทัวร์ : GQ2KIX-XW004

  ราคาเริ่มต้น : 26,888

  ไฮไลท์ทัวร์ Highlight  เที่ยวเต็มทุกวัน ไม่มีอิสระ | เทศกาลแสงสี Nabana no Sato Winter Illumination | กิจกรรมลานสกี | เที่ยวเมืองทาคายาม่า | หมู่บ้านชิราคาวาโกะ | ช้อปปิ้งชินไซบาชิ

  รายละเอียด   ดาวน์โหลด   จองทัวร์

 • OSAKA KYOTO AUTUMN เที่ยวเต็ม 5 วัน 3 คืน โดยสายการบินนกสกู๊ต (XW)

  ประเทศ : ญี่ปุ่น

  ระยะเวลา : 5D3N

  สายการบิน : สายการบินนกสกู๊ต (XW)

  รหัสทัวร์ : GQ2KIX-XW003

  ราคาเริ่มต้น : 25,888

   ไฮไลท์ทัวร์ Highlight  เที่ยวเต็มทุกวัน ไม่มีอิสระ | หมู่บ้านชาวประมงอิเนะ | นั่งกระเช้าอามาโนะ ฮาชิดาเตะ | ชมใบไม้เปลี่ยนสี หุบเขามิโนะ | หลวงพ่อโต วัดโทไดจิ | ป่าไผ่ อาราชิยาม่า | ปราสาทโอซาก้า | ช้อปปิ้ง JR KYOTO STATION | ช้อปปิ้งชินไซบาชิ 

  รายละเอียด   ดาวน์โหลด   จองทัวร์

 • PRO CHINA คุนหมิง ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ ตงชวน ทุ่งมัสตาร์ด 5D2N

  ประเทศ : ญี่ปุ่น

  ระยะเวลา : 5 วัน 2 คืน

  สายการบิน : Shandong Airline(SC)

  รหัสทัวร์ : PCN03-SC

  ราคาเริ่มต้น : 16,999.-

   ไฮไลท์ วันที่ 1 : กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิวันที่ 2 : สนามบินหมิงฉางซุ่ย (คุนหมิง) ( SC8886 : 03.00-05.55 ) - เมืองตงชวน - ไร่สตรอว์เบอร์รี่ - แผ่นดินสีแดงตงชวน - ทุ่งดอกมัสตาร์ดวันที่ 3 : ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ (รวมกระเช้า+รถแบตเตอรี่) - วัดหยวนทง - ชมดอกซากุระบาน-ช้อปปิ้งอิสระถนนคนเดินวันที่ 4 : เมืองโบราณกวนตู้ - ชมดอกทิวลิป - ภูเขาซีซานประตูมังกร (รถ...

  รายละเอียด   ดาวน์โหลด   จองทัวร์หน้า : « กลับไป 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... ถัดไป » 


(ทั้งหมด 116 รายการ)

Back to Top


เอ็น.บี.ฮอลิเดย์ ทัวร์ จังหวัดเลย บริการนำเที่ยว สำรองห้องพัก บริการรถเช่า จองตั๋วเครื่องบิน

เลขที่ 387 หมู่ 1 ถ.เจริญรัฐ ต.นาอาน อ.เมืองเลย จ.เลย 4200

โทร/แฟกซ์ 042-870716 มือถือ. 061-7195459

E-mail : kritchanat007@hotmail.com , ID LINE : bomzaa007
FB: www.facebook.com/nbholidaytour/ติดตามเราได้ที่© 2016 - เอ็น.บี.ฮอลิเดย์ ทัวร์ จังหวัดเลย.

Design by Showlnw.com